YourSim

YourSim beregner sannsynligheten for tap hvis du oppgir pris, salg og kostnader

YourSim analyserer ved hjelp av MonteCarlo-simulering om forretningsidéen din er baerekraftig, ved aa regne ut sannsynligheten for aa generere underskudd. Du estimerer grensene for pris, solgte enheter, faste og variable kostnader paa produktet du vil selge, og overlater resten til YourSim. En avansert matematisk modell er gjort tilgjengelig for den jevne entrepreneur.

Forandringer: Better help, smaller size

Minste krav: Spreadsheet software compatible with xls files

Operativsystem: WinXP,Win7 x32,Win2000,WinOther,Other,Win98,Linux

Program URL: http://www.simurisk.com/

YourSim skjermbilde

...

YourSim is a simple financial risk decision tool, easy to use for those who are not mathematicians, statisticians or finance analysts. Despite making advanced methods available for the ordinary do-it-yourself entrepreneur, it is easy to learn.

spesielle tillatelser

YourSimLight can be freely distributed over the internet in an unchanged form

Brukeravtale

As YourSim.xls is a standard Excel file without any macros or other code, Microsoft should be held responsible for problems according to use of the software itself. The user is responsible for conclusions drawn from analyzing data generated by YourSim.

Read more